Koudekerk aan den Rijn

Koudekerk is een dorp met een sterke sociale infrastructuur dat door zijn landelijke ligging te midden van de vier grote steden potentie heeft om beperkt te groeien. De oorsprong voert terug naar de Romeinse tijd, maar het dorp dankt zijn karakter toch vooral aan de vroege industrie (dakpannen) langs de Oude Rijn en de ontginning van het veen (turf) en het daaruit ontstane veenweidegebied. Ten westen van Koudekerk ligt Hoogewaard, een industrieterrein van maar liefst 27 hectare. Beeldbepalend is de hoofdontsluiting (lint) van Hondsdijk, Dorpstraat en Hoogewaard. De nadruk in het dorp ligt op wonen. Inwoners kunnen terugvallen op goede dagelijkse voorzieningen voor bood­schappen, gezondheid, sporten en recreatie. Koudekerk kent een bloeiend verenigingsleven dat grotendeels draait op een actieve inbreng en inzet van vrijwilligers. Inwoners zijn trots op hun dorp en zetten hun betrokkenheid ook om in meedenken en meedoen.

Dorpsplan

In het Dorpsplan Koudekerk aan den Rijn 2018 - 2022 (pdf) leest u onder andere de visie van de gemeente op Koudekerk aan den Rijn en de speerpunten:

  • wonen op maat en ruimtelijke ontwikkeling
  • jeugd
  • aandacht voor vergrijzing
  • goede en veilige verkeersontsluiting
  • kwaliteit van het openbaar gebied en aandacht voor cultuurhistorische waarde

Uitvoeringsagenda

In de Uitvoeringsagenda Koudekerk aan den Rijn 2019 - 2020 (pdf) staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Gebiedsadviseurs

Alphen aan den Rijn heeft in alle dorpen en wijken gebiedsadviseurs. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het ze weten.

Dorpswethouder

De dorpswethouder voor Koudekerk aan den Rijn is wethouder Kees van Velzen. Hij is verantwoordelijk voor de pilots openbaar gebied , kleine subsidie- en wijkbudgetten en multifunctionele accommodaties in Koudekerk aan den Rijn.