Wijkagenten

De wijkagent richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer.

  • De wijkagent is verantwoordelijk voor de politiezorg binnen uw wijk zoals sociale problemen, overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer.
  • De wijkagent kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten 
  • Samen met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

Wie is de wijkagent in uw buurt (Politie.nl)

Uitgelicht