Subsidie energiebesparing monumentale woning

Als eigenaar-bewoner van een monumentale woning in Alphen aan den Rijn kunt u subsidie aanvragen voor het verduurzamen van uw woning. U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het isoleren van uw woning door het aanbrengen van dak-/gevel-/vloer- en/of spouwmuurisolatie
 • het vervangen van glas door isolerend monumentaal glas of het plaatsen van voorzetramen (inclusief het eventueel vervangen van de raamkozijnen)
 • het installeren van lage temperatuur afgiftesystemen (vloer- en wandverwarming)
 • het ontkoppelen van uw woning van het gasnet.

De gemeente subsidieert 20% van de totale kosten met een maximum van totaal € 3.000 per woning:

 • voor materialen
 • voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden (arbeidskosten)
 • voor de kosten die de netwerkbeheerder in rekening brengt voor het loskoppelen van het gasnet.

U kunt meerdere aanvragen doen tot dit maximum is bereikt.

U kunt geen subsidie aanvragen voor de werkzaamheden die u zelf uitvoert of voor de kosten van een (omgevings-)vergunning.

 • De woning staat geregistreerd als gemeentelijk of rijksmonument
 • De woning (ook evt. aanbouw) is voor 1 januari 2015 opgeleverd
 • De woning is een zelfstandige ruimte die beschikt over een eigen toegang, eigen keuken, douche en wc
 • Alleen maatregelen die nog niet zijn getroffen komen voor subsidie in aanmerking
 • De werkzaamheden mogen starten nadat de subsidie en de eventuele vereiste vergunningen aan u zijn verleend
 • De te treffen maatregelen voldoen aan de volgende eisen: 
  • dak- en gevelisolatie: Rd-waarde minimaal 3,5 m2 K/W
  • vloerisolatie: Rd-waarde minimaal 3,5 m2 K/W
  • spouwmuurisolatie: Rd-waarde minimaal 1,1 m2 K/W
  • vervangen glas door monumentaal glas: U-waarde maximaal 3,0 W/m2 K
  • plaatsen van voorzetramen: U-waarde maximaal 1,2 W/m2 K, met kierdichting aan de binnenzijde
  • lage temperatuur afgiftesysteem: Vloer of wandverwarming, LT-radiatoren, LT-convectoren of LT-luchtverwarming waarbij de maximale aanvoertemperatuur 55ºC is
 • De maatregelen worden binnen 6 maanden na de subsidietoekenning getroffen
 • Na uitvoering van de werkzaamheden doet u een verzoek om uitbetaling en stuurt u ons de facturen en betaalbewijzen. Daarna maken wij het subsidiebedrag op uw IBAN-nummer over.

Geen.

 • Het beschikbare subsidiebudget bedraagt t/m 31 december 2020 in totaal € 500.000 voor aanvragen voor bestaande ('gewone') en monumentale woningen
 • Verdeling van dit bedrag gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot het budget op is.

Stuur het ondertekende aanvraagformulier Subsidie energiebesparing monumentale woning (pdf) per e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl

Vermeld op uw aanvraag:

 • uw naam, adres, telefoonnummer, burgerservicenummer (BSN)
 • overzicht van maatregelen en kosten
 • indien u eerder gebruik heeft gemaakt van deze subsidieregeling: het zaaknummer van de vorige aanvraag.

Stuur deze bijlagen mee:

 • geldige offerte(s) met de te treffen maatregelen en specificatie van de kosten (materiaal- en arbeidskosten).

U ontvangt binnen 10 weken bericht of de subsidie wordt toegekend en de hoogte van het bedrag. Mocht het langer duren omdat we erg veel aanvragen tegelijkertijd binnen krijgen, dan nemen we contact met u op.

Voor het (ver)bouwen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.