Natuur, dieren en milieu

 • Groen en bomen

  Wanneer worden de gemeentelijke bomen gesnoeid en de gazons, bermen en oevers gemaaid.

 • Plagen en ziekten

  Ziekten en plagen horen bij de natuur. Soms leidt dit tot overlast of gevaarlijke situaties. In dat geval pakt de gemeente dat aan zonder gif te gebruiken.

 • Natuur- en milieueducatie

  De gemeente hecht veel waarde aan natuur- en milieueducatie.

 • Dieren

  Informatie over chipregistratie, huisdier kwijt of gevonden, vermoeden van dierenmishandeling, aanschaf van een huisdier.