Groen en bomen

Wanneer worden de gemeentelijke bomen gesnoeid en de gazons, bermen en oevers gemaaid.

 • Snoeien gemeentelijk bomen

  Onderhoud aan de gemeentelijke bomen vindt plaats volgens een vast schema. De meeste bomen elke 3 jaar gecontroleerd. We beoordelen de boom op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Als het nodig is, wordt er gesnoeid.

 • Overlast van bomen

  Ervaart u overlast van bomen? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. Wij lossen veel van deze problemen op, maar niet alles.

 • Bomen verwijderen of snoeien

  Wanneer u overlast heeft van bomen of planten, u wilt weten of u een boom zonder vergunning mag kappen en hoe u plantenmateriaal of groot snoeiafval kunt afvoeren.

 • Maaien

  Gazons, bermen en oevers hebben een rijk gevarieerde flora. De gemeente maait daarom op verschillende tijdstippen in het jaar.

Misschien zocht u