Nieuw bomenbeleid beschermwaardige bomen

In 2019 stelde de gemeente, samen met bewoners, een nieuw beleid voor beschermwaardige bomen op.

In 2019 stelt de gemeente een nieuw beschermwaardig bomenbeleid op. In dit beleid worden keuzes en afspraken gemaakt over bomen die het waard zijn om (extra) beschermd en beheerd te worden. Aan inwoners is gevraagd hun mening hierover te geven. Zij konden dit doen door het invullen van een enquête. Deze is bijna 1500 keer ingevuld.

De enquête is inmiddels gesloten.

Naast de enquête is er ook een interactieve bewonersavond georganiseerd. De uitkomsten van de enquête én de bewonersavond worden meegenomen in het nieuwe beschermwaardige bomenbeleid.

Het beschermwaardige bomenbeleid is 26 september 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd en vastgesteld.