Bomen verwijderen of snoeien

Wanneer u overlast heeft van bomen of planten, u wilt weten of u een boom zonder vergunning mag kappen en hoe u plantenmateriaal of groot snoeiafval kunt afvoeren.

Overlast door bomen of planten

Heeft u last van bomen of planten, door bijvoorbeeld overhangende of losse takken en uitstekende wortels? Dit kunt u bij de gemeente melden met een Melding Openbare Ruimte.

Boom kappen zonder of met vergunning

Als u twijfelt of u voor het kappen van de boom in uw tuin een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u op Omgevingsloket online u een vergunningscheck doen.

Plantenmateriaal of groot snoeiafval afvoeren

Wilt u weten waar u uw plantenmateriaal of groot snoeiafval (takken, heggen) kwijt kunt?

Check op beschermwaardige bomen

Wilt u weten of een bepaalde boom beschermwaardig is? Bekijk de kaart met beschermde bomen.

Bel met 14 0172 of stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl om te controleren of u de boom mag kappen en onder welke voorwaarde.