Bijdrage groenblauw schoolplein

Basisscholen in Alphen aan den Rijn kunnen een bijdrage krijgen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein.

Een schoolplein met (eetbaar) groen en water (groenblauw) heeft veel voordelen voor de ontwikkeling van een kind. Het is gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. Het biedt een plek die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Daarnaast helpt een groenblauw schoolplein wateroverlast en hittestress te verminderen. 

Om uw schoolplein te vergroenen, zijn er 2 mogelijkheden:

 • U begint klein met de schoolpleinactie 'Blij met de bij!' of 'Smullen van het plein'. Bij deze actie hoort een educatief lespakket van Avifauna
 • U vraagt een financiële bijdrage aanvragen. De gemeente stelt hiervoor € 5000 beschikbaar.

De aanvraag voor het schooljaar 2020 - 2021 doet u vóór 18 juli 2020.

 Schoolpleinactie Blij met de bij! of Smullen van het plein

Wilt uw school klein beginnen met vergroenen? Dat kan met een schoolplein-actie. Uw school organiseert dan de actie en de gemeente ondersteunt met materiaal en mankracht. De omgevingsvakmannen komen met de beschilderde groenkeet langs om samen aan de slag te gaan. U kunt kiezen uit onderstaande mogelijkheden:

Pakket 1: Blij met de bij!

 • 10 m2 bij-vriendelijke beplanting. Meer plantjes en minder tegels op het plein.
 • Bijenhotel samen maken. Het casco wordt geleverd en met de leerlingen wordt het bijenhotel gevuld
 • Een boom planten met voedsel voor bijen en voor meer schaduw op het plein
 • Een regenton op een regenpijp plaatsen voor de bewatering van de beplanting
 • Een wilgentunnel maken. Wilgenkatjes geven vroeg in het voorjaar voedsel voor bijen en andere bestuivers (zoals (nacht)vlinders en zweefvliegen)

Pakket 2: Smullen van het plein

 • 1 of 2 moestuinbakken (al dan niet gecombineerd met een wormenhotel) vullen met groenten/fruit en kruiden
 • Een aantal eetbare bomen op of naast het plein planten
 • Een regenton op een regenpijp plaatsen voor de bewatering van het plein
 • Een wilgentunnel maken

Voorwaarden

 • De actie vindt tijdens schooltijd plaats en duurt maximaal 3 uur
 • Er kunnen maximaal 2 schoolklassen uit de bovenbouw mee doen aan de actie
 • De gemeente zorgt voor het materiaal en begeleidt de uitvoer van de actie
 • School is organiserend in de activiteit en stelt een coördinator aan
 • Zorg voor begeleiding van de leerlingen tijdens de activiteit
 • U neemt het educatief lespakket bij NME Avifauna af

Tip

Om het thema 'buiten les geven' breder binnen school te laten leven, kunnen leerkrachten een training buitenles aanvragen bij het IVN natuureducatie.

Vraag de schoolpleinactie aan »

‚Äč

  Vraag een financiële bijdrage aan

Uw school kan een financiële bijdrage aanvragen voor het vergroenen van het schoolplein. Wij stellen hiervoor € 5000 beschikbaar. Deze mag u vrij besteden.

Voorwaarden

 • Uw school investeert zelf ook in een groenblauw schoolplein 
 • Er draagt minstens één ander fonds bij 
 • U heeft een plan (ook voor beheer en onderhoud) waarbij leerlingen, ouders en omwonenden worden betrokken 
 • Het schoolplein is zoveel mogelijk na schooltijd beschikbaar voor kinderen uit de buurt
 • Er is een educatieve visie over het gebruik van het schoolplein

Om een financiële bijdrage aan te vragen, stuurt u een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Wilt u meer weten over het aanvragen van een school-actie of een financiële bijdrage? Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl  of bel met 14 0172.

Download de brochure (pdf, 528 kB) »