Bijdrage groenblauw schoolplein

Basisscholen in Alphen aan den Rijn kunnen een bijdrage krijgen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein.

Een schoolplein met groen en water (groenblauw) heeft veel voordelen voor de ontwikkeling van een kind. Het is gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. Het biedt een plek die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Daarnaast helpt een groenblauw schoolplein wateroverlast en hittestress te verminderen. 

Er zijn 2 mogelijkheden: 

1. Organiseer een schoolplein-actie

Wilt uw school klein beginnen met vergroenen? Dat kan met een schoolplein-actie. Uw school organiseert dan de actie en de gemeente ondersteunt met materiaal en mankracht. U kunt kiezen uit onderstaande mogelijkheden:

  • Een boom planten
  • Een of meerdere moestuinbakken plaatsen. Hierin kunnen eetbare planten verbouwd worden
  • 10 m2 tegels vervangen door groene beplanting
  • Een regenton plaatsen om water op te vangen en te hergebruiken
  • Een wormenhotel of bijenhotel neerzetten. Een wormenhotel is een manier om eigen gft-afval om te zetten in compost

Wij werken hiervoor samen met Avifauna (programma Natuur- en milieueducatie - NME). Zij verzorgen het educatieve gedeelte rondom de schoolplein-actie. De aanleg en het onderhoud van het schoolplein gebeurt samen met een coördinator van school en de leerlingen.

» Aanvragen voor schooljaar 2020 - 2021 doet u voor 28 juni 2020.

2. Vraag een financiële bijdrage aan

Uw school kan een financiële bijdrage aanvragen voor het vergroenen van het schoolplein. Wij stellen hiervoor € 5000 beschikbaar. Deze mag u vrij besteden. De voorwaarden hiervoor zijn:  

  • Uw school investeert zelf ook in een groenblauw schoolplein 
  • Er draagt minstens één ander fonds bij 
  • U heeft een plan (ook voor beheer en onderhoud) waarbij leerlingen, ouders en omwonenden worden betrokken 
  • Het schoolplein is zoveel mogelijk na schooltijd beschikbaar voor kinderen uit de buurt
  • Er is een educatieve visie over het gebruik van het schoolplein

  

Een klimtoestel basisschool Ridderspoor en tegels vervangen door groene beplanting in Boskoop

Aanvraag

Wilt u meer weten over het aanvragen van een school-actie of een financiële bijdrage? Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl of bel met 14 0172.