Plagen en ziekten

Ziekten en plagen horen bij de natuur. Soms leidt dit tot overlast of gevaarlijke situaties. In dat geval pakt de gemeente dat aan zonder gif te gebruiken.

  • Buxusmot en snoeiafval

    Afvoeren van snoeiafval als u last rupsen in uw buxusplanten heeft.

  • Mediterraan draaigatje (mier)

    Een exotische mier die door zijn grote kolonie problemen veroorzaakt in de openbare ruimte, huis en tuin.

  • Eikenprocessierups

    De eikenprocessierups komt voor in de periode mei t/m juli en kan voor vervelende klachten zorgen bij mensen en dieren.