Natuur en milieu

 • Duurzaamheid

  De gemeente stimuleert woningeigenaren om energie te besparen door te isoleren, energie op te wekken en energiezuinige apparaten aan te schaffen.

 • Maaien

  Grasstroken hebben een rijk gevarieerde flora. Toch moeten we maaien om de bermen bloemrijk te houden. Het tijdstip van maaien, het maaibeleid, is daarbij van belang.

 • Afval scheiden

  Scheiden van plastic, papier, gft, glas, textiel, klein chemisch afval, elektronische apparaten, frituurvet.

 • Bomen verwijderen of snoeien

  Wanneer u overlast heeft van bomen of planten, u wilt weten of u een boom zonder vergunning mag kappen en hoe u plantenmateriaal of groot snoeiafval kunt afvoeren.

 • Nieuw bomenbeleid beschermwaardige bomen

  Keuzes en afspraken gemaakt over bomen die het waard zijn om (extra) beschermd en beheerd te worden.

 • Tiny Forest

  De gemeente stimuleert enthousiaste buurtbewoners en scholen om een Tiny Forest (mini-bos) in de buurt te realiseren.

 • Buxusmot en snoeiafval

  Afvoeren van snoeiafval als u last rupsen in uw buxusplanten heeft.