Natuur en milieu

 • Bomen verwijderen of snoeien

  Wanneer u overlast heeft van bomen of planten, u wilt weten of u een boom zonder vergunning mag kappen en hoe u plantenmateriaal of groot snoeiafval kunt afvoeren.

 • Maaien

  Gazons, bermen en oevers hebben een rijk gevarieerde flora. De gemeente maait daarom op verschillende tijdstippen in het jaar.

 • Buxusmot en snoeiafval

  Afvoeren van snoeiafval als u last rupsen in uw buxusplanten heeft.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups komt vooral in de periode mei tot en met juli voor en kan vervelende klachten veroorzaken bij mensen en dieren die ermee in aanraking komen.

 • Mediterraan draaigatje (mier)

  Een exotische mier die door zijn grote kolonie problemen veroorzaakt in de openbare ruimte, huis en tuin.

 • Duurzaamheid

  De gemeente stimuleert woningeigenaren om energie te besparen door te isoleren, energie op te wekken en energiezuinige apparaten aan te schaffen.

 • Afval scheiden

  Scheiden van plastic, papier, gft, glas, textiel, klein chemisch afval, elektronische apparaten, frituurvet.

 • Tiny Forest

  De gemeente stimuleert enthousiaste buurtbewoners en scholen om een Tiny Forest (mini-bos) in de buurt te realiseren.

 • Onbekende boomaantastingen

  Informatie over de ontwikkeling van onbekende boomaantastingen.

 • Nieuw bomenbeleid beschermwaardige bomen

  In 2019 stelt de gemeente, samen met bewoners, een nieuw beleid voor beschermwaardige bomen op.