Groen en bomen

De gemeente is een 'Groene Gemeente' en was ooit de Groenste Stad van Europa. Het bomenbestand in het openbaar gebied omvat meer dan 46.000 bomen.

 • Maaien

  Gazons, bermen en oevers hebben een rijk gevarieerde flora. De gemeente maait daarom op verschillende tijdstippen in het jaar.

 • Bomen verwijderen of snoeien

  Wanneer u overlast heeft van bomen of planten, u wilt weten of u een boom zonder vergunning mag kappen en hoe u plantenmateriaal of groot snoeiafval kunt afvoeren.

 • Onbekende boomaantastingen

  Informatie over de ontwikkeling van onbekende boomaantastingen.

 • Nieuw bomenbeleid beschermwaardige bomen

  In 2019 stelt de gemeente, samen met bewoners, een nieuw beleid voor beschermwaardige bomen op.