Natuur- en milieueducatie

De gemeente hecht veel waarde aan natuur- en milieueducatie.

  • Tiny Forest

    De gemeente stimuleert enthousiaste buurtbewoners en scholen om een Tiny Forest (mini-bos) in de buurt te realiseren.