Ondernemen

 • Ondernemersplein

  Informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te kunnen ondernemen.

 • Bedrijventerreinen

  Zoekt u een kavel of wilt u bestaand vastgoed herontwikkelen? De gemeente heeft op verschillende bedrijventerreinen kavels beschikbaar.

 • Bedrijfspanden en vastgoed

  Zoekt u bedrijfshuisvesting die aan speciale eisen moet voldoen, neem dan contact op met gemeente.

 • Bestemmingsplannen

  De ruimtelijke plannen waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is.

 • Vergunningen en ontheffingen

  Vergunningen en ontheffingen aanvragen voor o.a. bouwen, evenementen, horeca, gebruik openbare weg, milieu.

 • Subsidies

  Financiële bijdragen aanvragen voor zorg en welzijn, cultuur, onderwijs, evenementen, sport, erfgoed en monumenten.

 • Aanmelden als handelaar

  Aanmelden bij het Digitaal Opkopers Loket als u bedrijfsmatig in tweedehands of ongeregelde goederen handelt.

 • Economic Development Board Alphen aan den Rijn

  Gemeente Alphen aan den Rijn en de Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn werken samen aan het realiseren van economische doelstellingen.