Ondernemen

 • Ondernemersplein

  Informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te kunnen ondernemen.

 • Bedrijventerreinen

  Zoekt u een kavel of wilt u bestaand vastgoed herontwikkelen? De gemeente heeft op verschillende bedrijventerreinen kavels beschikbaar.

 • Bedrijfspanden en vastgoed

  Zoekt u bedrijfshuisvesting die aan speciale eisen moet voldoen, neem dan contact op met gemeente.

 • Bestemmingsplannen

  De ruimtelijke plannen waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is.

 • Vergunningen en ontheffingen

  Vergunningen en ontheffingen aanvragen voor o.a. bouwen, evenementen, horeca, gebruik openbare weg, milieu.

 • Subsidies

  Financiële bijdragen aanvragen voor zorg en welzijn, cultuur, onderwijs, evenementen, sport, erfgoed en monumenten.

 • Kinderopvang starten

  Wat moet u regelen als u een kinderopvang wilt beginnen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • Aanmelden als handelaar

  Aanmelden bij het Digitaal Opkopers Loket als u bedrijfsmatig in tweedehands of ongeregelde goederen handelt.

 • Economic Development Board Alphen aan den Rijn

  Gemeente Alphen aan den Rijn en de Vereniging van Ondernemingen (EDBA) in Alphen aan den Rijn werken samen aan het realiseren van economische doelstellingen.

 • Inkoop en aanbesteden

  Zaken doen met de gemeente, regels en wetgeving, inkoop- en inhuurvoorwaarden.