Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de economie. En mogelijk ook voor uw bedrijf en uw werknemers.

Ga naar de website Ondernemersplein.nl en lees waar u rekening mee moet houden. En bij welke overheidsorganisaties u terecht kunt voor advies of om zaken te regelen.

U kunt ook contact opnemen met het Corona informatiepunt van de EDBA. speciaal opgezet voor ondernemend Alphen aan den Rijn e.o. voor informatie, hulp en verwijzingen.

Gemeentelijke regelingen voor Alphense ondernemers

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  • Zelfstandig ondernemers die in financiële problemen komen door de Corona-crisis, kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Binnen de gemeente is extra capaciteit beschikbaar gesteld om de aanvragen snel en adequaat in behandeling te kunnen nemen.

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

  • De vervaldatum van de eerste betaaltermijn van de aanslag gemeentelijke belastingen is verlengd tot 31 augustus 2020 (was 31 maart). De gemeente hoopt dat tegen die tijd de situatie is gestabiliseerd en dat u als ondernemer aan uw betalingsverplichting kunt voldoen.
  • Wilt u uw aanslag gemeentelijke belastingen in termijnen betalen? Regel dat voor de vervaldatum van uw aanslag via automatische incasso
  • Kunt u niet op tijd betalen? Vraag dan uitstel van betaling aan.
  • Tot 31 augustus 2020 worden er geen nieuwe aanslagen gemeentelijke belastingen meer verstuurd. Uitzondering geldt voor 240 aanslagen die onderweg zijn: helaas hebben we dit niet kunnen terugdraaien.

Uitstel betaling van rekeningen aan de gemeente (invordering)

  • Tot 6 april 2020 zijn het openbare onderwijs, horeca en sport-gelegenheden gesloten. De gemeente stuurt tot 6 april 2020 geen herinneringen voor niet betaalde gemeentelijke rekeningen voor vergunningen, begraafrechten, verhuur markten etcetera. 

Betalingen door de gemeente aan leveranciers 

  • Goedgekeurde (geautoriseerde) facturen worden zo snel mogelijk betaald aan de leveranciers. Er wordt niet gewacht tot de betalingstermijn van 30 dagen is verstreken.
  • Er vinden één keer in de week betalingen plaats.
  • Termijnbedragen blijven betaald worden volgens het overeengekomen betaalschema.