Reconstructie Bloemenbuurt, Aarkade en van Boetzelaerstraat

Tussen 2021 en 2022 wordt onderhoud uitgevoerd aan de Bloemenbuurt en de Van Boetzelaerstraat. De uitvoering van de werkzaamheden Aarkade staan gepland voor 2022 - 2023. In 2020 wordt gestart met de voorbereidingen voor de reconstructie. 

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • De riolering in de wijk wordt grootschalig aangepakt. Hiermee wordt in de toekomst het risico van wateroverlast verkleint
  • De straten worden opnieuw ingericht. Waar het mogelijk is, wordt rekening gehouden met de wensen van de omwonenden
  • Kabels en leidingen vervangen
  • Gedeeltelijke ombouw van een gemengd rioolstelsel naar een gescheiden rioolstelsel
  • Herinrichten van straten, groen en de openbare verlichting.

In de presentatie vindt u meer informatie over de ideeën en de geplande werkzaamheden.

Voorlopige planning & ontwerp Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat

Datum Onderwerp
Eind juni 2020
  Verzamelen informatie

Uiterlijk
september 2020

Start werkgroepen Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat
Eind 2020 /
egin 2021
Ontwerpplannen klaar
Voorjaar 2021
  • Uitwerking definitief ontwerp tot een uitvoeringsplan
  • Verwachte start werkzaamheden Nutsbedrijven
Najaar 2021 Verwachte start reconstructie

Voorlopige planning & ontwerp Aarkade

Datum Onderwerp
Eind juni 2020
  • Informeren bewoners
  • Presentatie reconstructie
  Verzamelen info
Eind 2020 Start werkgroep Aarkade
Voorjaar 2021 Ontwerpplannen klaar
Najaar 2021  Uitwerking definitief ontwerp tot een uitvoeringsplan
Voorjaar 2022 Verwachte start werkzaamheden Nutsbedrijven
Najaar 2022 Verwachte start reconstructie

Plattegrond

Grote versie plattegrond (pdf, 4 MB) »

Uw ideeën over de openbare ruimte in uw buurt

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën over de vernieuwing van de openbare ruimte in uw buurt. Vanwege de Corona-maatregelen kunnen wij (nog) geen informatiebijeenkomst houden. Heeft u ideeën, dan kunt u dit met onderstaand formulier aan ons doorgeven. Ook willen wij bewoners laten meedenken met het ontwerpplan. Hiervoor worden 3 werkgroepen samengesteld (Van Boetzelaerstraat, Bloemenbuurt, Aarkade). Wilt u deelnemen in een werkgroep? Geef dit dan aan in het formulier.

 

Heeft u vragen over de reconstructiewerkzaamheden, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl