Reconstructie Rode Dorp

In 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd in een deel van Alphen aan den Rijn, het Rode Dorp. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering, het ophogen van straten, aanbrengen van nieuwe bestrating en openbare verlichting. Ook wordt gekeken naar de inrichting van de straten en overige openbaar gebied, zoals groen en speelplaatsen. Daarnaast gaat de woningstichting Woonforte een deel van de huurwoningen vervangen. De wijk en de woningen worden aan de eisen van deze tijd aangepast. Informatie over de werkzaamheden en planning vindt u de website van woningstichting Woonforte.

Planning & ontwerp

  • 2020 - fase 1
  • 2022 - fase 2
  • 2023 - fase 3
  • 2024 - fase 4
  • 2025 - fase 5
  • 2026 - fase 6

Achtergrondinformatie

Plattegrond Rode Dorp met fase indeling

Grote versie van de plattegrond wijk Rode Dorp (2,3MB)

Vraag of idee?