Reconstructie Zegersloot Noord

Zegersloot Noord ligt tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Bloemenwijk. Het gebied is ongeveer 40 jaar geleden aangelegd. Om de natuurwaarde te vergroten, is 25 jaar geleden gekozen voor natuurlijk beheer. Dit betekent dat de natuur in het gebied zoveel mogelijk zijn eigen gang gaat en dat er zo min mogelijk door de mens wordt ingegrepen.

Uit ecologisch onderzoek naar de biodervisiteit blijkt dat het natuurlijk beheer en het rond laten lopen van Galloway runderen niet het gewenste effect heeft. Daarom wordt het gebied flink opgeknapt. Door de natuurwaarden en biodiversiteit te vergroten, geven we de beleving van het gebied met educatieve elementen een boost.  

Op 18 maart 2020 wordt in Zegersloot Noord ook de Boomfeestdag gevierd.

Op die dag wordt het hart van het bos geopend. Deze zal bestaan uit 3 themabosjes: een bijenbos, een klimaat, een eetbaar bos. Ook komt er een Bomencirkel en een Tiny Forest. Het hele gebied wordt dan officieel omgedoopt tot IreneBos.

Er wordt 3 jaar lang gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het gebied. De Galloway koeien behouden een plek in het gebied. Maar door hun gebied te beperken, krijgt de natuur meer ruimte waardoor de biodiversiteit wordt verbeterd.

Planning

Datum Activiteit
3 december 2019 1e informatieavond
Januari - februari 2020

Start voorbereidende werkzaamheden:

  • werkzaamheden vanuit beheer (zie presentatie)
  • werkzaamheden voor de Nationale Boomfeestdag
18 maart 2020 Viering Nationale Boomfeestdag
Zomer 2020 Uitwerken meerjarenplan Zegersloot - Noord
Najaar 2020 2e informatieavond

 

Achtergrondinformatie

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Gebruik hiervoor het contactformulier.