Bereikbaarheid Boskoop en Hazerswoude-Dorp

Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de dorpen in dit gebied.

De gemeente werkt mee aan het project Beter Bereikbaar Gouwe in het gebied tussen Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Gouda. Het doel van het project is om de verkeersdoorstroming (bereikbaarheid) en de leefbaarheid te verbeteren. Met name de inwoners en bedrijven in Boskoop en Hazerswoude-Dorp ervaren veel hinder vanwege het vele verkeer in combinatie met de hefbrug in Boskoop en het drukke kruispunt in Hazerswoude-Dorp.

Er wordt gewerkt aan 3 scenario’s met onder andere:

  • een tweede oeververbinding over de Gouwe bij Boskoop
  • een noord-zuid verbinding tussen de N11 en de Hoogeveenseweg
  • maatregelen om de doorvaart op de Gouwe te verbeteren

Er wordt ook gekeken naar andere maatregelen, zoals de aanleg van snelfietsroutes en het verder verbeteren van het openbaar vervoer. De komende maanden wordt met belanghebbenden gewerkt aan een voorstel voor één samenhangend pakket aan maatregelen die de bereikbaarheid en leefbaarheid verbeteren. Het project is erop gericht dat begin 2021 een uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld en samenwerkingsovereenkomsten worden getekend.

Korte termijn verbeteringen

Ook op korte termijn wordt gewerkt aan het verminderen van de verkeersproblematiek. Denk daarbij aan het minder vaak openen van de hefbrug (sinds voorjaar 2019). Daarnaast wordt gekeken naar het verbeteren van de veiligheid voor fietsers op de Zijde en de hefbrug (Boskoop) en naar maatregelen die de verkeersdoorstroming in Hazerswoude-Dorp verbeteren.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het verbeteren van de bereikbaarheid van Boskoop en Hazerswoude-Dorp? Kijk dan op www.beterbereikbaargouwe.nl.