Koudekerk aan den Rijn, Rijnpark

Woningen en appartementen.

Wat wordt er gebouwd

Het is nog niet bekend wat er gebouwd wordt. De gemeenteraad heeft op 15 december 2016 het bestemmingsplan Rijnpark om 273 woningen te realiseren, vastgesteld. Door bedrijven en omwonenden is er vervolgens beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 27 juni 2018 uitspraak gedaan en het ingediende beroep gegrond verklaard. Hierdoor is er nog geen groen licht gegeven voor de bouw van de nieuwe woonwijk Rijnpark.

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat de uitspraak uitgebreider bestuderen en kijkt welke mogelijkheden er nog zijn voor woningbouw.

Startdatum

Niet bekend

Einddatum

Niet bekend