Cultuur

Muziekles, een kooroptreden, een repetitieruimte, cultuur op school, een bezoek aan de bibliotheek, festival, kunstwerken op straat, het is allemaal cultuur. Wat vindt u daarvan? Is er voldoende aanbod in onze gemeente? Mist u iets? Wat wilt u graag in de buurt?

De gemeente draagt bij aan cultuur. Hoe we dat doen en regelen staat in de cultuurvisie. Dit jaar (2019) gaan we deze visie vernieuwen. Dit doen we met inwoners, cultuurbeoefenaars, culturele organisaties, ondernemers en initiatiefnemers. In januari kon u via een enquête uw wensen en mening geven.

Op 11 maart 2019 zijn we met u in gesprek gegaan tijdens een cultuuravond. Op basis van alle inzichten en opgehaalde informatie wordt, samen met inwoners en de cultuursector, een uitvoeringsagenda en visie opgesteld. Begin april beslist het college over de visie en uitvoeringsagenda. Daarna wordt het aangeboden aan de gemeenteraad.

Uitgelicht