Cultuur

Muziek luisteren, films kijken, naar een theatervoorstelling gaan, zingen in een band of orkest en kunst op straat. Op veel verschillende manieren komt u dagelijks in aanraking met kunst en cultuur.

De gemeente heeft diverse gesprekken gehad met inwoners, cultuurgebruikers, organisatoren, cultuurmakers en –liefhebbers. Ook is er een online enquête gehouden en is er informatie opgehaald voor de ontwikkeling van een nieuwe cultuurvisie.

Met de nieuwe cultuurvisie komt er meer ruimte voor cultuur, initiatief, ontmoeting en experiment. We zetten in op:

  • een laagdrempelig cultuuraanbod dichtbij huis, in alle wijken en dorpen
  • meer aandacht voor festivals, evenementen en kunst in de openbare ruimte
  • ondersteunen van kunstenaars en culturele organisaties in samenwerking en efficiënter gebruik van gebouwen
  • popmuziek krijgt een belangrijke plek binnen de huidige voorzieningen.

De cultuurvisie en achtergrond informatie vindt u bij punt 3 bij het college besluit van 16 april 2019.