Hond uitlaten

Honden zijn gezellige dieren, die we niet graag willen missen. Maar niemand, hondenbezitter of niet, vindt het leuk om in de poep te trappen. Hondenpoep is vaak een grote ergernis en kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid en kinderen in het bijzonder. Er zijn daarom een aantal regels: 

Geen honden waar kinderen spelen

Honden horen niet thuis in de zandbak, kinderspeelplaats en speelweiden. Uitgezonderd zijn hulphonden.

Hond aan de lijn behalve in losloopgebieden

U moet uw hond altijd aan de lijn laten lopen. Alleen in de aangewezen losloopgebieden mag uw hond los lopen.

Overlast hondenpoep voorkomen

Als u uw hond uitlaat, moet u de hondenpoep zelf opruimen. U bent verplicht een hondenpoepzakje of -schepje bij u te dragen. Hiermee kunt u de poep op een hygiënische manier oprapen en in de vuilnisbak of in een van de speciale afvalbakken gooien. De gemeente helpt u hierbij en heeft op verschillende plekken in de stad dispensers met poepzakjes geplaatst waar u gebruik van kunt maken.

Pas op met hondenpoep bij water en in weiland

Laat uw hond niet in een weiland of het eigendom van een ander lopen. Dieren, met name koeien, kunnen erg ziek worden van hondenpoepresten (bij het maaien komt dit in hun voedsel terecht).

Hondenpoep is mest en als dit via de grond in het water komt, dan komen er teveel voedingsstoffen in het water. Dit stimuleert de groei van algen. Te veel algen verstoren het ecologische evenwicht in het water. Zo kan gebrek aan lichtinval en zuurstof ontstaan, waardoor dieren en planten niet meer kunnen leven. Uit onderzoek blijkt dat hondenpoep een belangrijke veroorzaker is van een slechte waterkwaliteit in de stad. Ook voor de waterkwaliteit is het dus van groot belang om de poep op te ruimen.

Hondenbelasting betalen

Heeft u 1 of meer honden, dan moet u hondenbelasting betalen.