Wijken & kernen

 • Doe mee

  Er samen met medebuurtbewoners, organisaties en gemeente voor zorgen dat het in de buurt prettig wonen wordt of blijft.

 • Gebiedsteams

  Wat vindt u belangrijk in uw buurt? Vertel het ons en doe mee.

 • Buurtpreventie

  Informatie over buurtpreventieproject en een WhatsApp-groep om samen met de buren uw buurt veiliger te maken.

 • Wijkagenten

  De wijkagent richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer.

 • Buurtbemiddeling

  Bij overlast of conflicten in uw buurt kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling.

 • Buitengewoon Opsporingsambtenaren

  De gemeente heeft toezichthouders in dienst die in de openbare ruimte controleren en reageren op overtredingen, de BOA's.

 • Iets melden

  Melden van problemen in uw woonomgeving zoals losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, hondenpoep, zwerfvuil.

 • Vuurwerk afsteken

  Vuurwerk afsteken mag op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

 • Carbidschieten

  Carbidschieten mag op 31 december tussen 10.00 en 1 januari 02.00 uur.