Buurtpreventie

 • Met buurtpreventie houden buurtbewoners samen een oogje in het zeil in de eigen buurt of wijk
 • De gemeente kan advies geven hoe u een buurtpreventieproject of WhatsApp-buurtpreventie-groep start
 • Buurtpreventie is altijd maatwerk omdat geen straat of buurt is hetzelfde is
 • Heeft u als inwoner belangstelling voor het verbeteren van de veiligheidsbeleving in uw straat, buurt of wijk. Wilt u samen met uw buurtbewoners een bijdrage leveren. Vraag dan informatie over buurtpreventie aan
 • U vraagt informatie over buurtpreventie online aan (DigiD nodig).

Direct regelen >>

Buurtpreventieproject:

 • buurtbewoners voeren zelf de buurtpreventie uit
 • is kleinschalig, 50 tot 150 woningen, tenminste 70% van de bewoners doet mee
 • er is een coördinator die het aanspreekpunt is
 • u vormt geen burgerwacht of speelt voor eigen rechter
 • de preventiebuurt is herkenbaar door duidelijk zichtbare borden

WhatsApp-groep:

Geen.

 • Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met de politie, gemeente en andere partners (bijvoorbeeld woningbouwcorporatie)
 • De gemeente plaatst borden van het buurtpreventie project of WhatsApp-buurtpreventie-groep als u gestart bent met buurtpreventie en aan de voorwaarden voldoet