Buurtpreventie

Buurtpreventie houdt in dat buurtbewoners samen een oogje in het zeil houden in de eigen buurt of wijk. Omdat geen straat of buurt hetzelfde is, is buurtpreventie altijd maatwerk.

Heeft u als inwoner belangstelling voor het verbeteren van de veiligheidsbeleving in uw straat, buurt of wijk. Wilt u samen met uw buurtbewoners een bijdrage leveren. Vraag dan informatie aan. De gemeente kan u adviseren bij het starten van een buurtpreventieproject of bij een WhatsApp preventie groep.

Voorwaarden

Buurtpreventieproject:

  • buurtbewoners voeren zelf de buurtpreventie uit
  • is kleinschalig, 50 tot 150 woningen, tenminste 70% van de bewoners doet mee
  • er is een coördinator die het aanspreekpunt is
  • u vormt geen burgerwacht of speelt voor eigen rechter
  • de preventiebuurt is herkenbaar door duidelijk zichtbare borden

WhatsApp-groep:

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

  • Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met de politie, gemeente en andere partners (bijvoorbeeld woningbouwcorporatie)
  • De gemeente plaatst borden van het buurtpreventie project of WhatsAppgroep als u gestart bent met buurtpreventie en aan de voorwaarden voldoet

Aanvraag

Online met het Formulier Buurtpreventie informatie aanvragen. U logt in via DigiD.

Vermeld op uw aanvraag:

  • waar uw belangstelling naar uitgaat en een toelichting