Aarlanderveen

 • Iets voor uw wijk of buurt doen of aanvragen

  Wordt groen- of opschoonvrijwilliger, vraag een gevel- of moestuin aan, of regel een straatactie.

 • Dorpsplan Aarlanderveen

  Welke visie heeft de gemeente op Aarlanderveen en welke concrete activiteiten worden de komende jaren uitgevoerd.

 • Dorpshuis Aarlanderveen

  Midden in Aarlanderveen is deze locatie te huur voor kleinschalige bijeenkomsten, dans-, muziek of spelactiviteiten.

 • Dorpswethouder

  De dorpswethouder is wethouder Gert-Jan Schotanus en is verantwoordelijk voor de kleine dorpsbudgetten.

 • Wijkboa

  BOA's zorgen er voor dat de regels die de gemeente opstelt worden nageleefd. Hierdoor wordt de veiligheid vergroot en wordt de overlast teruggebracht.

 • Wijkagent

  De wijkagent werkt samen met zijn collega’s aan een veilige wijk door handhaving en opsporing.