Ontmoetingsplek jeugd Benthuizen

De jeugd in Benthuizen wil een eigen plek. Er zijn momenteel te weinig faciliteiten waar ze elkaar kunnen ontmoeten. De wens is een speciaal ingerichte ‘hangplek’ in de kern van Benthuizen waar de jongeren (leeftijd ongeveer 12-18 jaar) kunnen samenkomen. Samen met Stichting Jeugd- en Jongerenwerk en Boost zijn ze op zoek gegaan naar een geschikte locatie. 

In overleg met de gemeente worden nu diverse locaties onderzocht. Uit een voorselectie van 14 plekken is het aantal locaties teruggebracht naar 6. Bij deze 6 plekken wordt onder andere gekeken naar:

 • voldoende afstand tussen de plek en de huizen in de buurt (zodat overlast beperkt wordt);
 • de verkeersdrukte;
 • de bereikbaarheid;
 • of er sprake is van privé-eigendom van de grond;
 • of de plek niet bedoeld is voor een andere bestemming.

Meer weten?

 • Heeft u hier vragen over of wilt u iets anders aan ons kwijt? Stuur ons een bericht.

Jongeren betrekken de buurt 

De jongeren zijn in 2020 enthousiast aan de slag gegaan om aandacht en steun te creëren voor hun idee. Zij zijn in gesprek gegaan met omwonenden en andere belanghebbenden (zoals het dorpsoverleg, de tennisvereniging, een supermarkt, Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen). Daarnaast hebben ze pannenkoeken gebakken en uitgedeeld bij senioren in de buurt. In december hebben ze kerstkaarten rondgebracht. De gemeente is onder de indruk van de manier waarop de jongeren het hebben aangepakt.

Kaart met de mogelijke locaties

Kaart ontmoetingsplek voor jongeren Benthuizen

De locaties aangegeven in een lijst

 1. Doctor Albert Schweitzerlaan, op de hoek waar twee bankjes en een prullenbak staan;
 2. Vlak voorbij de brug aan de Joost van der Eijkpad;
 3. Aan de Joost van der Eijkpad ter hoogte van de brandweer;
 4. Links aan het Noordhovepad;
 5. Rechts aan het Noordhovepad;
 6. Bentwoudlaan ter hoogte van de tennisvereniging.

Verbeteren van de sociale samenhang

Een dergelijke ontmoetingsplek wordt ook wel een jongerenontmoetingsplek (JOP) genoemd. Het vervult de behoefte om de sociale samenhang te verbeteren. Een goede sociale samenhang is namelijk belangrijk bij de ontwikkeling en ontplooiing van jongvolwassenen. De ontwikkeling van de JOP is opgenomen in de Uitvoeringsagenda Benthuizen 2019-2020