Iets kapot of niet netjes

 • Melding openbare ruimte

  Schoon, heel en veilig. Dat is ons streven voor het openbaar gebied. Als daar iets aan schort, dan horen wij dat graag zodat wij dit kunnen herstellen of verbeteren.

 • Bladkorven

  Voor het verzamelen van vallende bladeren van gemeentelijke bomen.

 • Ongedierte

  Zoals muizen- en rattenplagen of wespennesten

 • Rioolverstopping

  Een verstopping van het riool binnen het openbaar gebied meldt u bij de gemeente via 14 0172. Wij zorgen ervoor dat de verstopping snel en zonder kosten voor de gebruikers wordt verholpen.

 • Geluid-, stank- & bouwoverlast

  Geluid-, stank- bouwoverlast en verkeerslawaai kunt u melden bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.

 • Waterkwaliteit, -onderhoud & -overlast

  Ziet u iets dat niet in orde is op, in of langs het water dan kunt u dat melden via Meldpuntwater.nl.

Uitgelicht