Bomen verwijderen of snoeien

Wanneer u overlast heeft van bomen of planten, u wilt weten of u een boom zonder vergunning mag kappen en hoe u plantenmateriaal of groot snoeiafval kunt afvoeren.

Overlast door bomen of planten

Heeft u last van bomen of planten, door bijvoorbeeld overhangende of losse takken en uitstekende wortels? Dit kunt u bij de gemeente melden met een Melding Openbare Ruimte.

Boom kappen zonder of met vergunning

U twijfelt of u voor het kappen van de boom in uw tuin een omgevingsvergunning nodig hebt? Op Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen.

Plantenmateriaal of groot snoeiafval afvoeren

Wilt u weten waar u uw plantenmateriaal of groot snoeiafval (takken, heggen) kwijt kunt? U kunt grof tuinafval:

  • gratis inleveren bij Ecopark De Limes
  • grof tuinafval op laten halen.

Check op beschermwaardige bomen

Wilt u weten of een bepaalde boom beschermwaardig is? Bekijk de lijst met beschermde bomen.

Staat uw kern hier niet bij, bel dan 14 0172 om te controleren of u de boom mag kappen en onder welke voorwaarde.

Uitgelicht