Als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt

U voorkomt extra kosten al u uw belastingaanslag op tijd betaalt. Op het aanslagbiljet staan de vervaldagen van de betaaltermijnen vermeld. Als datum van betaling geldt de dag waarop het bedrag moet zijn bijgeschreven op de rekening van de gemeente.

Als u niet tijdig kunt betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het team Belastingen via 14 0172. U kunt dan een betalingsregeling treffen. U kunt het bedrag ook in 10 termijnen betalen via automatische incasso.

Aanmaning ontvangt u via de gemeente

Wanneer u het belastingbedrag niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning. In de aanmaningsbrief staat vermeld welke bedrag nog niet is betaald en voor welke datum deze u alsnog kunt betalen. U betaalt dan ook extra kosten zoals de aanmaningskosten. U ontvangt de aanmaning via de gemeente.

Heeft u vragen over uw aanmaning? Neemt u dan contact op met het team Belastingen, via telefoonnummer 14 0172.

Dwangbevel ontvangt u via de deurwaarder

Bij het uitblijven van de betaling volgt een dwangbevel. Het dwangbevel ontvangt u van deurwaarderskantoor Invoned. Zij nemen de vordering vanaf het dwangbevel over van de gemeente. Het contact over het dwangbevel loopt via dit deurwaarderskantoor.

Heeft u vragen over het door u ontvangen dwangbevel? Neemt u dan contact op met Invoned via telefoonnummer 088 - 468 65 00 of via e-mail postbus@invoned.nl.