Kwijtschelding afvalstoffenheffing

U kunt alleen voor afvalstoffenheffing kwijtschelding aanvragen en niet voor andere gemeentelijke belastingen. U hoeft dan slechts een deel van of helemaal geen afvalstoffenheffing te betalen. Het hangt van uw inkomen en persoonlijke situatie af of u hiervoor in aanmerking komt.

Voorwaarden

  • U komt in aanmerking voor kwijtschelding als uw inkomen overeenkomt met de normbedragen (pdf, 28 kB). De gemeente heeft de kwijtscheldingsnorm op 100% van de bijstandsnorm gesteld

Bijzonderheden

  • Heeft u vorig jaar volledige kwijtschelding gekregen dan worden uw gegevens voor 2018 automatisch getoetst. De toetsing vindt plaats voordat de aanslagen voor het jaar 2018 worden verzonden. De gegevens worden bij diverse instanties opgevraagd. Komt u voor kwijtschelding in aanmerking dan hoeft u geen formulier meer in te vullen. Mocht u geen recht op kwijtschelding meer hebben dan wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.
  • Wanneer u kwijtschelding aanvraagt, krijgt u uitstel van betaling voor het bedrag van afvalstoffenheffing. Dit geldt dan niet voor de andere belastingen zoals onroerende-zaakbelasting, rioolheffing en hondenbelasting. Het bedrag van de andere belastingen kunt u in termijnen betalen met een automatische incasso.

Aanvraag

  • Direct online (met DigiD van de persoon die de aanslag ontvangt)

Tips

  • Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neemt u dan contact op met Tom in de Buurt of de Bijstandswinkel.  U zorgt zelf voor de benodigde stukken en de ondertekening. Op de website van Tom in de Buurt en de Bijstandswinkel staan de adressen waar u terecht kunt.