Bezwaar maken tegen aanslagbiljet of WOZ-waardering

De gemeente wil graag dat de WOZ-waarde en de belastingbedragen op uw aanslagbiljet kloppen. Als u denkt dat er een fout is gemaakt vul dan het contactformulier in. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op. Vaak is een officieel bezwaar niet nodig.

Voorwaarden

  • U dient uw bezwaarschrift binnen 6 weken in, gerekend vanaf de datum op uw aanslagbiljet
  • Als u een bezwaarschrift indient, houdt dat niet in dat u niets hoeft te betalen. Voor het gedeelte van de aanslag waarover u het niet eens bent, kunt u wel uitstel van betaling vragen. Dit geeft u aan in uw bezwaar

Kosten

De afhandeling van uw bezwaarschrift is gratis. De gemeente brengt geen kosten bij u in rekening voor de beoordeling en afhandeling van uw bezwaar en een eventueel bezoek van een taxateur.

Bijzonderheden

Aanvraag

Wilt u toch een bezwaar indienen, dan kunt u dit kosteloos doen:

Online (met DigiD) via het formulier Bezwaar indienen tegen belastingaanslag

  • U logt in met de DigiD met DigiD van de persoon die de aanslag ontvangt
  • Bedrijven loggen in met het RSIN-nummer (fiscaalnummer) en het aanslagbiljetnummer.