Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

U betaalt onroerende-zaakbelasting (OZB) als u een woning of bedrijf in eigendom heeft of als u een bedrijf gebruikt. De waarde van een onroerende zaak is bepalend voor de hoogte van de aanslag.

Voor onroerende-zaakbelasting geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde.

De OZB kent drie verschillende tarieven. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. Voor 2018 geldt:

  • eigenaar woning 0,1166% van de WOZ-waarde
  • eigenaar bedrijf 0,1930% van de WOZ-waarde
  • gebruiker bedrijf 0,1670% van de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag, dan kunt u bezwaar maken tegen het aanslagbiljet.

Bijzonderheden

  • Wanneer uw woning of bedrijf nog in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde vastgesteld. De waarde wordt dan bepaald naar de toestand van het pand op 1 januari van het jaar. De waarde bedraagt minimaal de waarde van de grond. U betaalt dus hierover ook OZB
  • Sommige onroerende zaken of onderdelen daarvan zijn uitgesloten van belastingheffing omdat de waarde is vrijgesteld. Het gaat daarbij om bijzondere objecten zoals landbouwgronden, glastuinbouwkassen, natuurterreinen of openbare wegen