Geboorte aangeven

Na de geboorte van uw kind moet u aangifte doen bij de gemeente waar uw kind is geboren. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt een akte van geboorte. De aangifte van geboorte doet u binnen 3 dagen na de bevalling. Soms kan het niet binnen 3 dagen, omdat het weekend of een feestdag is. Dan mag het later, maar wel op de 1e werkdag na het weekend of de feestdag.

Aangifte van geboorte kan alleen persoonlijk in het gemeentehuis op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Dit kan op afspraak of zonder afspraak. Als u een afspraak maakt, hoeft u niet te wachten.

Aangifte van levenloos geboren kind

Vanaf 1 juli 2017 is het mogelijk om aangifte te doen van een levenloos geboren kind. Dit kan ook van een kind dat in het verleden is geboren waarbij de draagtijd minder dan 24 weken is geweest. Voorwaarde hierbij is dat er in het verleden geen aangifte is gedaan bij de Burgerlijke Stand.
Als u aangifte wilt doen, neem dan contact op met de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14 0172

Voorwaarden

Geboortedag kind Laatste aangiftedag
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Kosten

Product Prijs
Kind aangeven geen kosten

Bijzonderheden

Wie mag er aangifte doen?

  • de moeder (is niet verplicht)
  • de vader (is verplicht) of als dat niet kan, iemand anders die bij de geboorte aanwezig is geweest.

Naamskeuze

Als een kind binnen het huwelijk wordt geboren, krijgt het kind automatisch de naam van de vader. Bij duomoederschap met een donor-verklaring krijgt het kind automatisch de naam van de duomoeder. Wilt u de naam van de andere partner, dan kunt u naamskeuze doen.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder
  • afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend
  • trouwboekje of partnerschapsboekje. Als u een trouwboekje of partnerschapsboekje heeft, kunt u uw kind daarin laten vermelden
  • eventueel donorverklaring bij duo-moederschap

Uitgelicht