Kind erkennen

Een man die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind is automatisch (wettelijk) de vader. In andere gevallen (bijvoorbeeld duomoeders) kan het kind erkend worden. Door de erkenning is de vader of duomoeder nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet eerst het ouderlijk gezag worden aangevraagd.

Kind erkennen kan alleen persoonlijk in het gemeentehuis op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Dit kan op afspraak of zonder afspraak. Als u een afspraak maakt, hoeft u niet te wachten.

Voorwaarden

  • de man of duomoeder is 16 jaar of ouder
  • de man of duomoeder is geen familie van de moeder
  • er zijn niet al 2 ouders

Bijzonderheden

Erkenning bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, behalve als er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf toestemming geven voor de erkenning. Ook is het mogelijk dat vanaf 1 april 2014 een gehuwde man het kind kan erkennen van een andere vrouw dan zijn echtgenote zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen.

Naamskeuze

Bij erkenning kan de geslachtsnaam van het kind worden gekozen. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de man of de duomoeder moet de moeder mee komen naar het gemeentehuis. Naamskeuze kan alleen gedaan worden bij het eerste kind dat wordt geboren uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit dezelfde relatie krijgen ook deze geslachtsnaam.

Gezag

Als u niet gehuwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft, heeft u als vader of duomoeder nog geen gezag, u bent nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Na de geboorte van uw kind kunt u het gezag laten registreren bij de rechtbank.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs van beide ouders
  • bij erkenning van een kind dat 12 jaar of ouder is: legitimatiebewijs kind en kind persoonlijk aanwezig
  • erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn
  • moeder moet persoonlijk aanwezig zijn (schriftelijke toestemming + kopie legitimatie van de moeder is alleen mogelijk bij de erkenning van een tweede of volgende kind van dezelfde ouders).

Uitgelicht