Grafrechten verlengen

Een graf, urnengraf of urnennis op een gemeentelijke begraafplaats koopt u voor een bepaalde periode. U betaalt hiervoor grafrechten. Heeft u de grafrechten van een particulier graf en loopt de termijn af? Dan kunt u het grafrecht verlengen met een termijn van 5, 10, 15 ,20, 25, 30, 35 of 40 jaar. Verlengt u het grafrecht, dan koopt u ook de onderhoudskosten in één keer af.

U ontvangt automatisch bericht van de gemeente voordat de periode van grafrecht afloopt. Daarin staat wat de kosten, rechten en plichten zijn om het grafrecht te verlengen.

Voorwaarden

  • U bent rechthebbende van het graf of urnenplaats
  • U dient de verlenging in uiterlijk 3 maanden voordat de lopende termijn stopt
  • U bent verplicht om het jaarlijkse onderhoud door de gemeente te laten verzorgen

Kosten

U betaalt:

  • voor het grafrecht en de verplichte afkoop van de onderhoudskosten
  • het bedrag in 1 keer en binnen 6 weken na het ontvangen van de factuur 
Soort graf 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar 35 jaar 40 jaar

Berekening totale kosten

Particulier graf € 1.035 € 2.070 € 3.105 € 4.140 € 5.175 € 6.210 € 7.245 € 8.280
Particulier urnengraf € 575 € 1.150 € 1.725 € 2.300 € 2.875 € 3.450 € 4.025 € 4.600
Urnennis (klein) € 435 € 870 € 1.305 € 1.740 € 2.175 € 2.610 € 3.045 € 3.480
Urnennis (middelgroot) € 480 € 960 € 1.440 € 1.920 € 2.400 € 2.880 € 3.360 € 3.840
Urnennis groot € 525 € 1.050 € 1.575 € 2.100 € 2.625 € 3.150 € 3.675 € 4.200

Aanvraag

Online (met DigiD) via het aanvraagformulier Grafrecht verlengen, overboeken of afstand doen.

Vermeld op uw aanvraag:

  • de locatie van de begraafplaats
  • het grafnummer
  • einddatum grafrecht
  • gewenste verlengingsperiode

U ontvangt binnen 2 weken de bevestiging en factuur per e-mail.

Tips

Uitgelicht