Overlijden aangeven

De aangifte van overlijden moet plaatsvinden in de gemeente waar een persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer de overlijdensaangifte, maar u mag als nabestaande ook zelf aangifte van overlijden doen. U hoeft de akte niet meer te ondertekenen. Dit wordt enkel door de ambtenaar burgerlijke stand gedaan.

Het aangeven van overlijden kan op afspraak of zonder afspraak. Als u een afspraak maakt, hoeft u niet te wachten.

Kosten

Product Prijs
Aangifte van overlijden geen kosten
Afschrift aangifte van overlijden € 12,80

Meenemen

Wanneer u zelf aangifte doet van overlijden, neemt u het volgende mee:

  • geldig legitimatiebewijs van uzelf
  • B-envelop (dit is een envelop voor het CBS met een formulier waarop de geneeskundige die het overlijden heeft vastgesteld gegevens omtrent de doodsoorzaak heeft vermeld)
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden afgegeven door de behandelend arts of gemeentelijk lijkschouwer
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar voor crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie
  • als uitstel van de crematie of de begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts
  • als er sprake is van ontleding: een origineel ondertekend codicil en een verklaring van een anatomisch laboratorium
  • desgewenst het trouwboekje in verband met de bijwerking van gegevens over het overlijden.

Uitgelicht