Vrije trouwlocaties

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft vaste trouwzalen in een aantal gemeentelijke gebouwen, maar ook in andere locaties. Al deze locaties zijn door het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) aangewezen als “Huis der gemeente”.

Vanaf 1 juni 2007 kunnen ook andere locaties binnen Alphen aan den Rijn worden aangewezen als “Huis der gemeente”. Een dergelijke aanwijzing is éénmalig en alleen geldig voor de duur van de huwelijksvoltrekking. De aanvraag voor een trouwlocatie wordt door het college van B&W in behandeling genomen. Het college van B&W wijst alleen een locatie aan als de aanvraag volledig is en de locatie aan een aantal voorwaarden voldoet.

Kosten

De kosten voor de benoeming van een vrije huwelijkslocatie zijn € 176,-.

Aanvraag

Uw aanvraag moet uiterlijk zes weken voor de trouwdatum worden ingeleverd. Als u uw aanvraag later indient kunnen wij niet garanderen dat de voltrekking op de gewenste plaats en datum plaatsvindt.

Alle documenten die nodig zijn voor uw aanvraag vindt u in het aanvraagformulier vrije trouwlocatie.

Vervolg procedure

Nadat de aanvraag is ontvangen gaat een medewerker van team Burgerzaken de locatie bekijken. Tevens wordt er bij de afdeling Inspectie van de gemeente Alphen aan den Rijn geïnformeerd of de locatie voldoet aan de vereisten met betrekking tot een gebruiksvergunning. Vervolgens ontvangt het college van B&W een advies. Zodra het college van B&W een besluit heeft genomen wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Uitgelicht