Groot onderhoud Hazerswoude-Dorp (West)

In 2017/2018 wordt groot onderhoud uitgevoerd in een deel van Hazerswoude-Dorp West. De straten die tot het plangebied horen zijn: Dorpsstraat (ten westen van de N209), Zuidsingel, Rembrandtlaan, Plan Zuid 1 (Schildersbuurt Oost), Gerard Doustraat, Frans Halsstraat, Van Ostadestraat, Paulus Potterstraat, Jan Steenstraat, Van Ruijsdaelstraat, Vermeerstraat. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen en aanpassen van de riolering, het ophogen van de straten en het aanbrengen van nieuwe bestrating en openbare verlichting. Het groot onderhoud biedt de kans om de inrichting van de straten en het overige openbaar gebied (zoals groen en speelplaatsen) te veranderen en aan te laten sluiten op de wensen uit de omgeving.

Uitgelicht