Groot onderhoud Van Beethovenlaan (Hazerswoude-Rijndijk)

In 2017 wordt groot onderhoud uitgevoerd in de Van Beethovenlaan in Hazerswoude-Rijndijk. De werkzaamheden bestaan uit het ophogen van de straten en het vervangen van de riolering. Het groot onderhoud biedt een kans om de inrichting van de openbare ruimte (zoals groen, verlichting, speelplaatsen, etc.) te veranderen en aan te laten sluiten op wensen uit de omgeving. Daarom is er regelmatig overleg met vertegenwoordigers van bewoners en belanghebbenden partijen, het zogenaamde stakeholdersoverleg. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit reconstructieproject.

Uitgelicht