Reconstructie Linnaeusweg (Boskoop)

In 2016 worden de rijbaan en het rioolstelstel aan de Linnaeusweg en een deel van de Zuidkade in Boskoop vervangen. Ook worden de aansluitingen van de weg, het riool en de kabels- en leidingen richting de nieuwbouwlocatie ‘Voorofsche Zoom’ aangesloten.

Het gaat om de weg vanaf het Wilgenlaantje tot aan de Gouwe en een klein aansluitend stuk van de Zuidkade tot huisnummer 145. De omleidingsroute wordt aangegeven met gele borden.

Werkzaamheden

  • opbreken bestaande verhardingen, terreininrichting en groen
  • aanleggen riolering en duiker
  • aanbrengen eerste lagen asfalt op rijbaan Linnaeusweg
  • aanleg kabels en leidingen door de leidingbeheerders
  • aanbrengen bestrating, bovenste deklaag asfalt en groenvoorzieningen, nadat de bouwwerkzaamheden op de Voorofsche Zoom zijn afgerond.

Planning

De werkzaamheden starten op 1 augustus 2016 en worden uitgevoerd in 2 fasen:

Fase 1 (1 augustus t/m eind september 2016)

Wanneer de rioleringswerkzaamheden zijn afgerond, wordt de eerste laag asfalt aangebracht. De bovenste deklaag wordt afgewerkt als het bouwen op de Voorofsche Zoom klaar is. De Linnaeusweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. De werkzaamheden aan de Zuidkade worden per weghelft uitgevoerd.

Veiligheid rondom school

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen en het verkeer in goede banen te leiden wordt met de werkzaamheden gestart in de schoolvakantie. We hogen de waterkering op, vernieuwen het riool en richten de weg in. Wanneer de school op 22 augustus start, zijn de diepe gaten van de rioolvernieuwing ter hoogte van de school weer dicht.

Tijdelijke maatregelen

  • om te wennen aan de nieuwe verkeerssituatie, begeleiden twee verkeersregelaars de eerste 2 weken na de zomervakantie de ouders en kinderen
  • een tijdelijke fiets-/voetgangersbrug maakt de doorgang tussen het Wilgenlaantje en J.H. van Straaten van Nesplantsoen mogelijk
  • fietsverkeer kan in twee richtingen langs de werkzaamheden rijden over een tijdelijk fietspad van betonplaten. Deze is afgeschermd van het werk
  • aan twee zijden van de Linnaeusweg staan omleidingsborden
  • doorgaand auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via: Mendelweg -> Boezemlaan -> Zijde -> Boomgaard -> Zuidkade. De route wordt aangeduid met gele borden

Fase 2 (3 april t/m eind mei 2017)

Als het bouwverkeer de Linnaeusweg niet meer hoeft te gebruiken, wordt de weg definitief ingericht. De bestrating van de voet- en fietspaden en de bovenste laag asfalt worden op de rijbaan aangebracht. In deze fase ondervind het verkeer weinig hinder. De werkzaamheden worden naast het verkeer of in de avonduren uitgevoerd. Alleen wanneer de asfaltdeklaag wordt aangebracht wordt de weg tijdelijk afgesloten.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Namens de gemeente voert BAM infra de werkzaamheden uit. U kunt terecht bij Jolanda Geleijnse, omgevingsmanager van het project. Zij is bereikbaar via e-mail linnaeusweg@bam.nl of telefonisch op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur (of in geval van calamiteit) op 06 - 52 44 74 25.

Wilt u op de hoogte blijven? Download dan de speciale projectapp gratis op uw smartphone. De app ‘Linnaeusweg’ is vanaf 1 augustus beschikbaar voor de platforms Android en Apple.

Uitgelicht