Reconstructie Omleidingsweg (Benthuizen)

Nu de woningen van plan “Bentwoudpark” grotendeels zijn gerealiseerd, wordt de Omleidingsweg in Benthuizen opnieuw ingericht en gedeeltelijk een 30 km/h weg. Ook is onderhoud aan de bomen noodzakelijk.

De reconstructie Omleidingsweg gaat om het gedeelte tussen de provinciale weg N209 en de Zegwaartseweg. Ook aan de Geerweg wordt gewerkt. De werkzaamheden starten in september 2016 en duren ongeveer 4 maanden.

Bekijk het definitief ontwerp van de Omleidingsweg (pdf, 886 kB).

Planning

In september 2016 is er door de gemeente opdracht gegeven aan Boskalis Nederland bv. Voor meer informatie over de fasering en planning verwijzen we naar de website omleidingswegbenthuizen.nl/

Vormgeving 30 km-gebied tussen Dr. Albert Schweitzerlaan en Zegwaartseweg

De Omleidingsweg wordt tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Zegwaartseweg ingericht als 30 km-gebied. Om een snelheid van 30 km/h af te dwingen, worden de kruisingen als gelijkwaardige kruisingen ingericht. Daarbij heeft verkeer van rechts voorrang. Daarnaast worden versmallingen, trottoirbanden en langsparkeerplaatsen aangebracht. Het naastliggend fietspad verdwijnt, want in 30 km/h gebieden rijden fietsers op de rijbaan. Het asfalt wordt rood en voorzien van een print waardoor er een stenenpatroon ontstaat. Dit heeft dit een remmend effect op de snelheid van automobilisten.

Bomen

De bomen aan de zuidkant van de Omleidingsweg zijn van het einde van hun levensduur en gaan een gevaar vormen voor het verkeer. Om de vliegroute van de vleermuizen niet te verstoren, moet het rooien van deze bomen geleidelijk en in fasen gebeuren. De bomen aan de noordkant van de Omleidingsweg worden zoveel mogelijk gespaard. Op het Definitief Ontwerp staan de bomen aangegeven die gerooid worden. Vanwege het broedseizoen en de vliegroute van vleermuizen gebeurt het rooien pas vanaf oktober 2016.

Heeft u vragen over het project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172. Ook kunt u iedere dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur gebruikmaken van het inloopspreekuur bij Boskalis in de keet aan de N209 ter hoogte van de voetgangersbrug.

Uitgelicht