Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen werk of verdient u te weinig om van rond te komen? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. Dit doet u bij het Serviceplein. De bijstandsuitkering is een tijdelijk inkomen terwijl u actief naar werk zoekt.

Voorwaarden

 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien
 • U woont rechtmatig in Nederland
 • U heeft een vast woonverblijf in Alphen aan den Rijn
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft geen recht op een andere uitkering
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring

Bijzonderheden

 • Nadat u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd, moet u eerst 28 dagen zelf werk zoeken (zoekperiode). Voor jongeren tot 27 jaar geldt deze zoekperiode altijd. Bent u 27 jaar of ouder, dan beslist de gemeente of de zoekperiode voor u geldt. De zoekperiode gaat in op de dag dat u een bijstandsuitkering aanvraagt. Bewaar al uw sollicitaties van deze 28 dagen, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus
 • Heeft u huisgenoten (bijvoorbeeld een partner, ouders of kinderen boven de 21) en deelt u de woonkosten? Dan krijgt u minder bijstand. Op rijksoverheid.nl leest u meer over deze kostendelersnorm in de bijstand.

Aanvraag

 • Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij het Serviceplein. Voor u naar het Serviceplein komt moet u zich inschrijven bij het UWV. Dat doet u via Werk.nl.
 • Nadat u zich heeft ingeschreven via Werk.nl, neemt u contact op met het Serviceplein via 14 0172 om een afspraak te maken.

Meenemen

 • identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
 • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • bankafschriften van de afgelopen drie maanden
 • gegevens over vermogen (bezittingen als auto, waardepapieren, hoogte van uw schulden)
 • hoogte van hypotheek of huur
 • begin- en (mogelijke) einddatum van uw dienstverband bij uw laatste werkgever

Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan van beide personen bovenstaande gegevens meenemen.

Tips

 • U kunt als ondernemer geen bijstandsuitkering aanvragen. Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig dan heeft u misschien recht op bijstand voor zelfstandigen
 • Bent u 55 jaar of ouder, maar te jong voor AOW en stopt u als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf haalt. Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen
 • Recht op bijstand (Rijksoverheid.nl)
 • Recht op bijstand met een eigen huis (Rijksoverheid.nl)
 • Kunt u (nog) niet werken dan biedt de gemeente u via Tom in de buurt vrijwilligerswerk aan
 • De gemeente ontvangt vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) een subsidie om mensen te begeleiden naar werk. De gemeente biedt workshops, vacatures bij werkgevers, leerwerkplekken en opleidingen aan.

Uitgelicht