Bijdrage voor schoolgaande kinderen

Heeft u een laag inkomen en heeft u schoolgaande kinderen? Dan kunt u tot een bepaald bedrag schoolkosten vergoed krijgen. Deze regeling geldt voor kinderen tot 18 jaar.

Voor de volgende kosten kunt u een bijdrage krijgen:

Als uw kind op de basisschool zit:

  • Kosten van een excursie, schoolreisje of werkweek, gymschoenen of gymkleding tot een maximaal bedrag per kind per (basis) schooljaar

Als uw kind op de middelbare school zit:

  • Kosten van een excursie, schoolreisje of werkweek, gymschoenen of gymkleding, schooltas, kluishuur en huur van een tablet via school per kind per (middelbaar) schooljaar. Eenmaal tijdens de periode van het voorgezet onderwijs is het mogelijk om een bijdrage te krijgen voor de aanschaf van een fiets.

Als uw kind tussen de 7 en 18 jaar is:

  • De aanschaf van 1 computer per gezin.

Als uw kind tussen de 4 en 18 jaar is en wil sporten of deelnemen aan een culturele activiteit:

  • Dan kan dat mogelijk via het Jeugddeelnamefonds. Wordt deze sport of activiteit niet vergoed door Jeugddeelnamefonds, dan kunt u mogelijk een bijdrage van de gemeente krijgen voor het lidmaatschap.

Voorwaarden

  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van het voor u geldende bijstandsbedrag
  • Heeft u een inkomen tussen de 110% en 120% van het voor u geldende bijstandsbedrag, dan is de bijdrage 50% van het maximale bedrag.

Aanvraag

  • Telefonisch via 14 0172.

U maakt telefonisch een afspraak bij het Serviceplein via 14 0172. U krijgt tijdens de afspraak advies over hoe u de bijdrage kunt aanvragen.

Tips

Uitgelicht