Bijzondere bijstand voor peuteropvang

Als u geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, is het mogelijk een bijdrage van de gemeente te ontvangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gezinnen waarbij één van de ouders werkt en de andere niet, of gezinnen waarbij beide ouders niet werken, geen re-integratietraject volgen en ook niet inburgeren.

Voorwaarden

  • Uw kind is in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar
  • Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan € 35.039 bruto per jaar
  • Uw vermogen (zoals spaargeld of waarde auto) is niet hoger dan € 12.040
  • Uw kind heeft geen indicatie voor- en vroegschoolse educatie (VVE) of sociaal medische indicatie (SMI)
  • De kinderopvangorganisatie moet geregistreerd staan in het Landelijk Register voor Kinderopvang

Bijzonderheden

  • De bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen
  • U kunt een bijdrage in de kosten krijgen voor maximaal 7 uur peuteropvang per week en voor maximaal 40 schoolweken per jaar
  • De maximum uurprijs (2017) voor dagopvang bedraagt € 7,18
  • De bijdrage wordt rechtstreeks betaald aan de kinderopvangorganisatie

Aanvraag

U maakt telefonisch een afspraak bij het Serviceplein via 14 0172. U krijgt tijdens de afspraak advies over hoe u deze bijdrage kunt aanvragen.

Uitgelicht