Ontheffing gebruik openbare weg

U wilt (een deel van) de weg, stoep of parkeerplaats gebruiken. Bijvoorbeeld om er een (grofvuil)container, bouwkeet, chemisch toilet, (bouw)kraan of vrachtwagen te plaatsen. Dan vraagt u daarvoor een ontheffing aan.

Voorwaarden

U vraagt de ontheffing 3 weken van tevoren aan.

Kosten

Afmeting te plaatsen object Prijs
(bouw)kraan of vrachtwagen € 22,00
tot 15 m2 € 40,00
van 15 m2 tot 25 m2 € 69,00
van 25 m2 of meer € 158,40
extra kosten spoedaanvraag € 44,00

Bijzonderheden

Voor een spoedaanvraag worden extra kosten in rekening gebracht.

Aanvraag

Online (met DigiD) of u vult uw organisatiegegevens in via het formulier Ontheffing gebruik openbare weg aanvragen

Vermeld op uw aanvraag:

  • naam organisatie, handelsregisternummer, adres, postcode, huisnummer, woonplaats en e-mailadres
  • naam contactpersoon en e-mailadres
  • reden van de aanvraag
  • wijk of kern, de locatie en (dichtsbijzijnde) straat
  • welke objecten geplaatst worden, het aantal en totale formaat in m2
  • datum periode.

Stuur de volgende bijlage mee:

  • situatieschets van de locatie met daarop de te plaatsen objecten.

Uitgelicht