HOV-netwerk: treinstation Hazerswoude-Koudekerk

Om de mobiliteit te verbeteren en daarmee bereikbaarheid en leefbaarheid in deze dichtbevolkte regio te bevorderen, investeren de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten in het spoor en daarmee in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Naast een frequentieverhoging van de dienstregeling Leiden-Utrecht, is onder andere afgesproken dat er een nieuw treinstation in Hazerswoude-Rijndijk komt bij het toekomstige woningbouwlocatie Westvaartpark.

In december 2015 is de positionering van het nieuwe treinstation in Hazerswoude-Rijndijk besproken in de Raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein. Vanuit de raadscommissie is gesteld dat voor het station uitgegaan dient te worden van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers. Dit met name vanwege het aspect overwegveiligheid voor fietsers.

Om te komen tot een gedragen concept-ontwerp voor het treinstation en stationsomgeving zijn ontwerpateliers georganiseerd voor omwonenden, belanghebbenden en belangengroepen. Tijdens deze ontwerpateliers zijn twee varianten besproken:

  • variant 1: het station gesitueerd ten oosten van de Gemeneweg is gesitueerd (variant 1A)
  • variant 2: het station gesitueerd ter hoogte van de Gemeneweg is gesitueerd, met een omlegging van de Gemeneweg (variant 5).

Beide varianten zijn vervolgens op een gelijkwaardig niveau uitgewerkt. Daarnaast zijn beide varianten vergeleken qua kosten, eventuele knelpunten en ruimtebeslag. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 13 oktober 2016 ingestemd met de variant van het treinstation met een gelijkvloerse kruising voor gemotoriseerd verkeer en een ongelijkvloerse kruising voor fietsers via een verplaatste overweg (variant 5).

Afbeelding van tekening van station Hazerswoude afbeelding van fietstunnel onder spoor door 

In de eerste helft van 2017 worden de ontwerpen voor het station door ProRail en de stationsomgeving door de gemeente verder uitgewerkt. Vervolgens zal de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen en wordt het grondverwervingstraject opgepakt.

De bouw van het station en de aanleg van de stationsomgeving starten eind 2018. De sprintertrein zal eind 2020 bij Station Hazerswoude halteren (volgens laatst gepubliceerde planning van de provincie).

Meer informatie

Voor informatie over project ‘HOV-net’ kunt u contact opnemen met het projectsecretariaat via:

Uitgelicht