Kalverdans

Kalverdans is een kleinschalig woningbouwproject gelegen aan de noordwestzijde van de kern Boskoop met 10 bouwkavels bestemd voor particuliere woningbouw.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft 30 maart 2017 het bestemmingsplan “Kalverdans” vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft vervolgens voor zes weken ter visie gelegen. Gedurende deze termijn is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep is ongegrond verklaard. Er is zodoende sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan en is de weg nog vrij voor de voorgestane woningbouwontwikkeling.

Verkoop is op dit moment nog niet aan de orde. Nadere informatie over de woningbouwlocatie Kalverdans kunt u krijgen bij de ontwikkelaar Hilva Boskoop CV (info@hilva.nl).

Verkavelingsmodel Kalverdans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Voor informatie over project Kalverdans kunt u ook contact opnemen met het projectsecretariaat van de afdeling Projectmanagement via:

Uitgelicht