Lupinehof

Woonlocatie Lupinehof

Het Lupinehof bevindt zich in het Ericapark en de Lupinesingel. Het Lupinehof was een woonlocatie en bestond uit een gezinsvervangend tehuis, twee schoolgebouwen, een gymzaal, een peuterspeelzaal en een gebouw voor maatschappelijke voorzieningen. De basisschool aan de Lupinesingel is inmiddels gesloopt.

Nieuwbouwplannen Lupinehof

Op de locatie was de ontwikkeling “Lupinehof” gepland in opdracht van wonenCentraal met een gezondheidscentrum, zorgwoningen voor Gemiva en eengezinswoningen. Deze plannen hebben geen doorgang gevonden. Het huidige bestemmingsplan biedt voldoende ruimte voor mogelijke bouwplannen. Inmiddels heeft een ontwikkelaar, Bouwbedrijf van Leeuwen, een plan ontworpen voor op deze locatie. Het plan omvat 26 woningen in de opstelling van een hof. Voor de ontwikkeling van deze woningen is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor ingediend en is een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het is de planning dat de woningen de komende halfjaar in de verkoop gaan.

Gezondheidscentrum

De huisartsen zijn met een ontwikkelaar bezig om de grond van Gemiva aan te kopen om daar een multidisciplinair gezondheidscentrum te realiseren. De invulling van het gezondheidscentrum krijgt inmiddels al meer vorm en afspraken met mogelijke partijen, naast de huisartsen worden gemaakt. De verwachting is dat het 2e kwartaal van 2017 meer duidelijk is over de verdere invulling van het gezondheidscentrum.

Contact project Lupinehof

Voor meer informatie over het project Parc Lupine kunt u contact opnemen met het projectsecretariaat via

Uitgelicht