PCT- Terrein

De gemeente Alphen aan den Rijn wil bij Hazerswoude-dorp, ten westen van Boskoop, een bedrijventerrein ontwikkelen voor de teelt van boomkwekerijproducten in potten en containers. Dit “PCT-terrein” (pot- en containerteelt) heeft een beoogde omvang van circa 175 hectare. Het plangebied wordt begrensd door het ITC-terrein, de Hoogeveensweg N455, de Middelweg en de Voorweg.

Het terrein is een belangrijke opvanglocatie voor het verplaatsen van kwekerijbedrijven en bedrijven die door schaalvergroting elders geen vestigingsmogelijkheid hebben. Ook wordt in dit gebied een uitbreiding voorzien van de facilitaire diensten van het PCT-terrein, zoals het International Trade Centre.

Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van voormalig Rijnwoude in september 2010 het Bestemmingsplan en in januari 2011 het Beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Afbeelding PTC terrein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plankaart

Het gebied wordt in 4 fasen ontwikkeld. De aanleg van de 1e fase van het PCT-terrein is in 2003 mogelijk gemaakt door vrijstelling van de toen geldende bestemming (landbouw) te verlenen. Deze vrijstelling is in 2010 in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. De ontwikkeling van fase 2 stond voor 2012 gepland. De economische ontwikkeling heeft hier voor vertraging gezorgd.

Duurzaamheid

Bij het nieuwe PCT-terrein is duurzaamheid leidend. Dit uit zich in de inrichting en gebruik van het gebied. Aspecten die daarbij aandacht krijgen, zijn onder meer:

  • met meerwaarde inpassen in de omgeving (landschap, natuur, recreatie)
  • zuinig met ruimte omgaan door o.a. dubbel ruimtegebruik
  • zuinig watergebruik en maximale benutting duurzame waterbronnen
  • zuinig en efficiënt gebruik van energie, benutting groene bronnen
  • samenwerking van ondernemers bij het beheer van het gebied
  • samenwerking en bundeling van logistieke voorzieningen

Meer informatie

Voor informatie over project PCT-terrein kunt u ook contact opnemen met het projectsecretariaat via:

 

Uitgelicht