Steekterpoort (Alpherium)

In het gebied Steekterpoort vinden ontwikkelingen plaats die gericht zijn op de economische vitaliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid van de gemeente. Het gaat daarbij om de vervanging van de Steekterbrug, aanpassingen in de bedrijfsvoering van het Alpherium (overslagterminal), de ontwikkeling van het distributiecentrum Steekterpoort en de realisatie van bedrijfspercelen (wonen en werken) tussen de Steekterweg en de locatie van het distributiecentrum Steekterpoort.

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door:

  • De Gouwe aan de westzijde
  • de Steekterweg aan de noordzijde
  • het agrarisch gebied van de Steekterpolder aan de oostzijde
  • de spoorlijn Leiden-Utrecht en de N11 aan de zuidzijde
     

>> Bekijk de afbeelding in groter formaat (pdf, 270 kB)

Ambassadeursoverleg inpassing Distributiecentrum en Alpherium

De ontwikkelingen kunnen effect hebben op de leefbaarheid en het aanzicht vanuit de omgeving. Daarom betrekken wij omwonenden en andere betrokkenen via het ‘ambassadeursoverleg’ bij het landschappelijk inpassen van het Alpherium en het distributiecentrum.

Informatieavond 29 mei

Op 29 mei 2017 is een informatieavond gehouden over het gebied Steekterpoort. Hiervoor zijn 900 omwonenden uitgenodigd. Hieronder leest u een korte samenvatting van de avond:

De avond werd geopend door wethouder Gerard van As die aangaf verheugd te zijn over de ambitie van Nedcargo voor Steekterpoort: ‘De komst van dit distributiecentrum is goed voor de economie van Alphen en voor de werkgelegenheid hier en in de regio’. Het distributiecentrum wordt 6 hectare groot, op een kavel van 10 hectare. Het gebouw mag maximaal 15 meter hoog worden.

Namens de gemeente gaf stedenbouwkundige Arie van Klaveren een toelichting op de plannen voor de landschappelijke inpassing van het nieuwe distributiecentrum en van de bedrijfspercelen (wonen en werken) ten noorden van het bedrijventerrein. De nieuwe woningen zullen als bedrijfswoningen worden bestemd en omringd worden door stroken groen en slootjes.

Volgens de huidige planning kan het bestemmingsplan dat de randvoorwaarden stelt voor het distributiecentrum op Steekterpoort en de bedrijfspercelen (wonen en werken) in het tweede kwartaal van 2018 worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Na de presentatie over Steekterpoort behandelde Bert van Grieken, directeur van Nedcargo, de resultaten van een enquête onder omwonenden van het Alpherium. Daarnaast gaf hij informatie over de stand van zaken in de vergunningsaanvraag om containers op het hele terrein van het Alpherium vier hoog te mogen stapelen en hij schetste enkele ideeën voor de landschappelijke inpassing en aankleding van de overslagterminal.

Presentaties en het uitgebreide verslag van de avond:
 

Contact project Steekterpoort (Alpherium)

Voor meer informatie over het project Steekterpoort (Alpherium) kunt u contact opnemen met het projectsecretariaat via:

Uitgelicht