Weidelanden

Er is een nieuwe ontwikkelaar in Weidelanden. In een aantal fases wordt het woningbouwproject verder ontwikkeld. Er komen vele verschillende woningtypes. Op dit moment is fase Beek, bestaande uit 33 woningen in verkoop.

Heeft u interesse in een woning in Weidelanden neem dan contact op met het verkoopteam van:

Ook kunt u een kijkje nemen op de projectwebsite www.woneninweidelanden.nl.

Voor de ontsluiting van Weidelanden op de N209 wordt een rotonde gerealiseerd. Momenteel zijn de voorbereidende werkzaamheden gaande. Verwacht wordt dat de rotonde in het derde kwartaal van 2017 gereed is.

Meer informatie

Voor informatie over project Weidelanden kunt u ook contact opnemen met het projectsecretariaat van de afdeling Projectmanagement via:

Uitgelicht